Annai Poopathi – Tamilsk kultursenter

Under Globusfestivalen vil foreningen servere tradisjonelle retter fra den tamilske kulturen, fremføre tradisjonell tamilsk dans, og lære bort tamilske gateleker.

Foreningen i Drammen er del av en landsdekkende organisasjon opprettet i 1992, med over 2500 barn og ungdom som medlemmer i til sammen 15 lokallag. Foreningens mål er å gi barn og ungdom muligheten til å styrke sin egenidentitet ved å formidle det tamilske språk, historie, kulturopplevelse og kulturarv.

http://www.poopathi.no/web/