Den Norske Turistforening (DNT) er på plass på Globusfestivalen for å sørge for masse aktivitet og moro! På deres område på festivalen kan du bli med på fløytespikking, tautrekking, trille hjul og steke pinnebrød. Sangleker lover de også!

OBS: Tautrekking er hver time, se plakat på området for neste tidspunkt. Fløytespikking er en workshop som foregår flere ganger om dagen, her må man melde seg på for å være sikret plass!