Frivilligsentralene i Drammen kommer til Globusfestivalen sammen med sine frivillige for å lære bort de gode gamle gatelekene som; å kaste på stikka, klinkekuler, sangleker og så videre. Det blir premier til alle som deltar!