På årets festival får vi besøk fra Andesfjellene i Peru – en sprell levende lama kommer nemlig til Strømsø torg for å hilse på store og små!