Vietnamesisk forening bidrar med kulturinnslag på årets Globusfestival! På Globusscenen vil Kristy Ngo underholde med vakker sang.