Bli med på et Sudansk bryllup! I år fyller de sitt aktivitetstelt med alt som hører hjemme i et Sudansk bryllup.  Her kan du se på tradisjonelt håndverk, prøve klær og hennamaling.