Dato for Globuskonferansen 2020 blir i år en digital LAB. Den blir gjennomført 13 og 14. oktober.

Informasjon om Globus LAB 2020 blir lagt ut på Interkultur.no

Globuskonferansen arrangeres av Interkultur KOMPETANSE, Østafjelske kompetansesenter for musikk og Drammen Scener