Dette er en familiedag, og vi ønsker å legge til rette for aktiviteter og opplevelser for hele familien! Ta med egne barn, inviter med fettere og kusiner og andre du kjenner! 

Globusfestivalen vil ha mange ulike verksteder og aktiviteter hvor du og barna kan lære tradisjoner fra andre kulturer.

Alle aktiviteter på Globusfestivalen er gratis!