GLOBUSKONFERANSEN 2024
De reisende

Onsdag 25. september kl 10.00-14.00 på Drammen kulturhus

Globuskonferansen er en nasjonal konferanse som fokuserer på mangfold i kulturlivet, og arrangeres årlig i forbindelse med Globus internasjonale mat- og kulturfestival.

Romanifolket/taterne har alltid vært et vandrende folk med rike musikk- og kulturtradisjoner. Reisende fra bygd til bygd var spredde de kunnskap, kunsthåndverk, viser og var viktige kulturbærere som formet og bevarte norsk folkemusikk. Mye av det vi tenker på som særnorske kunstformer har blitt påvirket av kunstnere av romani-/taterslekt.

Samtidig var de reisende helt fra 1500-tallet og fram til nyere tid utsatt for mistenkeliggjøring, forfølgelse og overgrep. Hvordan klarer man å ta vare på sin kulturarv under slike omstendigheter?

Globuskonferansen er en årlig kulturkonferanse som setter fokus på mangfold i kulturlivet. I år får du bli bedre kjent med den rike kunst- og kulturarven til romanifolket/taterne, og deres unike historie, både gjennom samtaler, musikk, utstillinger og omvisninger.

Spørsmål? Ta direkte kontakt med prosjektleder Emma Moberg: emma.martin.molven.moberg@drammen.kommune.no

DRAMMEN KULTURHUS:
Drammen kulturhus er byens nye kulturscene, som ligger vis a vis Union Scene på Grønland 57.
Scenen ligger 6-7 minutters gange fra Drammen stasjon. Scenen ligger i 1. etg og har trinnløs adgang.

MER GLOBUS?
Lørdag 21. september er det Globusfestivalen i Drammen.

Globuskonferansen arrangeres av Interkultur – Drammen kommune og Musikkontoret ØKS.